Disclaimer

Ik streef er actief naar om de informatie op deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden.
Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd,
incompleet of onjuist is.
Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.
Ik ben niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
Ik kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site